Σχετικά με το έργο

Scroll to content

Σχετικά με το έργο

Το πρόβλημα

Η πανδημία COVID έχει επηρεάσει περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια παιδιά και νέους σε 161 χώρες λόγω του κλεισίματος των σχολείων. Μπορούν να γίνουν πολλά για να μειωθούν τουλάχιστον οι επιπτώσεις μέσω στρατηγικών εξ αποστάσεως μάθησης που δεν επαναλαμβάνουν αυτό που ήδη γίνεται, αλλά διερευνούν νέους τρόπους για να γίνουν τα πράγματα χωρίς να χάνονται τα οφέλη της μάθησης στην τάξη.

Η λύση

Οι καλύτερες προσεγγίσεις βασίζονται στη χρήση των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμες. Για το σκοπό αυτό, το Minecraft είναι το βιντεοπαιχνίδι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μέχρι σήμερα και κυκλοφορεί σχεδόν σε κάθε σπίτι που έχει παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο. Το Minecraft είναι ένα ιδανικό ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον για την παροχή ανεξάρτητων ή καθοδηγούμενων μαθησιακών εμπειριών και το έργο θα διερευνήσει τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα στο ελκυστικό και δημιουργικό πλαίσιο που προσφέρει ο κόσμος του Minecraft, όπου τα παιδιά ήδη περνούν σημαντικό χρόνο παίζοντας. Ας τους δώσουμε σκοπό!

Στόχοι του έργου

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Υποστήριξη της χρήσης ψηφιακών μαθησιακών χώρων από Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση της εικονικής εκπαιδευτικής εμπειρίας
  • Βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση εργαλείων όπως το Minecraft για εκπαιδευτικούς σκοπούς
  • Δημιουργία ενός κόσμου EPITOME Minecraft καθώς και σχετικών οδηγών, εκπαιδευτικού υλικού και ενός εγχειριδίου
  •  Δημιουργία του EPITOME Foundry, το οποίο αποτελεί μια κοινότητα επαγγελματιών για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.