Εναρκτήρια συνάντηση

Το έργο EPITOME ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021 με μια εικονική συνάντηση κατά την οποία οι εταίροι συζήτησαν όλες τις πτυχές του έργου και αποφάσισαν το πρόγραμμα εργασίας για τους επόμενους μήνες. Οι επιχειρησιακές εργασίες του έργου θα ξεκινήσουν με τον προσδιορισμό και την επεξεργασία μεθόδων για την παροχή εμπειριών μάθησης βάσει έργου για περιβάλλοντα Minecraft. Οι μέθοδοι αυτές θα μεταγραφούν στη συνέχεια σε προδιαγραφές για την υποστήριξη της πρακτικής εφαρμογής των μεθόδων στην εκπαίδευση στο Minecraft. Αυτές οι προδιαγραφές θα καθοδηγήσουν αργότερα την υλοποίηση των προκλήσεων που θα υποστηρίζονται από τον κόσμο του EPITOME Minecraft.