Η Taran Consulting είναι ένας γαλλικός οργανισμός παροχής επιχειρηματικών συμβουλών που υποστηρίζει τον μετασχηματισμό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και περιοχών μέσω της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας, ο οποίος δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2015. Η Taran Consulting βοηθά τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα, μεγάλες εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώσεις, clusters καθώς και πανεπιστήμια, σχολεία και ερευνητικά κέντρα να αναπτύξουν το έργο τους στον τομέα της πληροφορικής, παρέχοντας τεχνογνωσία, στρατηγικές συμβουλές και βοήθεια στη διαχείριση έργων. Στόχος της είναι η υποστήριξη εδαφών και οργανισμών στον ψηφιακό και οικολογικό μετασχηματισμό τους.

Η Taran Consulting ασχολείται με τη χρήση της πληροφορικής, την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και την ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται στην καινοτομία.

Η Taran Consulting έχει αναπτύξει την τεχνογνωσία της στο Βέλγιο, το Ισραήλ και τα Βορειοδυτικά Βαλκάνια (Κροατία, Κοσσυφοπέδιο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία).