Το CONNECT International είναι ένα διεθνές δίκτυο με έδρα τις Βρυξέλλες, το οποίο δημιουργήθηκε για να αποτελέσει σημείο σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων φορέων που ασχολούνται με τα ψηφιακά δικαιώματα και την ψηφιακή ατζέντα και να συνδέσει τις ψηφιακές τεχνολογίες με την κοινωνική εργασία.

Οι οργανώσεις που συναντώνται στο CONNECT International πιστεύουν ότι οι συμπράξεις και τα δίκτυα αποτελούν σημαντικούς μοχλούς αλλαγής. Το δίκτυο διευθύνεται από μια έμπειρη ομάδα και συγκεντρώνει μέλη και εταίρους που εργάζονται από κοινού στους προαναφερθέντες τομείς. Με βάση τον τομέα ενδιαφέροντός τους, όλοι οι οργανισμοί έχουν εντολή και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση δραστηριοτήτων στον τομέα εξειδίκευσής τους.