2η συνάντηση έργου

Στις 31/01/2022, οι εταίροι του EPITOME συναντήθηκαν εικονικά για να συζητήσουν την κατάσταση των παραδοτέων που αποτελούν τα πρώτα πνευματικά αποτελέσματα του έργου και να συμφωνήσουν τις ενέργειες για την οριστικοποίησή τους. Συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι προδιαγραφές για την παροχή εμπειριών PBL και οι προκλήσεις EPITOME που θα καθοδηγήσουν τη δημιουργία του EPITOME Minecraft World και συμφωνήθηκαν οι εργασίες για την ολοκλήρωσή τους.